/* */

Sơ lược về hệ thống điện tàu thủyHàng hải với những con tàu biển đã hình thành một ngành kinh tế từ rất lâu, nhưng trạm phát điện tàu thuỷ là thuật ngữ mới xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 khi mà năng lượng điện đã được sử dụng một cách rộng rãi vào việc phục vụ khai thác các con tàu và phục vụ sinh hoạt cho thuỷ thủ, thuyền viên làm việc trên những con tàu đó.

Trạm phát điện tàu thuỷ thời sơ khai chức năng chính chỉ cung cấp ánh sáng phục vụ cho tín hiệu hàng hải, sinh hoạt là chủ yếu, công suất trên trạm rất nhỏ và khái niệm về trạm phát lúc đó không mang tính kỹ thuật, không phải là yếu tố quyết định đến tính mạng con tàu và thuỷ thủ đoàn, không nằm trong những yếu tố bắt buộc trong luật hàng hải, không phải thoả mãn các yêu cầu phải có về quy phạm, không đứng trong hàng loạt các công ước quốc tế an toàn, cứu nạn…..

Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt về tin học đã làm thay đổi hẳn diện mạo của hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ. Trạm phát trên tàu thuỷ được ví như trái tim của con tàu, vì mọi hoạt động của con tàu đều cần có năng lượng điện, đặc biệt là các hệ thống quan trọng như lái tự động, máy chính, hệ thống máy móc dẫn đường, máy móc hàng hải……là những thiết bị, hệ thống không thể thiếu để vận hành, khai thác, an toàn của con tàu. Cũng chính tầm quan trọng lớn lao đó nên ở những con tàu hiện đại hiện nay, việc thiết kế hệ thống trạm phát điện phải đảm bảo một số yêu cầu kỹ thuật nhất định, có hệ số an toàn cao, có độ tin cậy vững chắc.

Lưới điện tàu thuỷ cũng là một trường hợp của hệ thống cung cấp điện, đặc biệt về cấu trúc, đặc biệt về tính năng, đặc biệt về yêu cầu thiết kế, vận hành và khai thác.

Kiến Thức MARITME's. muốn mang đến một cái nhìn mới về trạm phát điện tàu thuỷ từ quan điểm điều khiển, từ đó phân tích các hệ thống trạm phát hiện nay được áp dụng trên tàu biển để nhằm gợi ý cho các nhà thiết kế cũng mang lại hiệu quả cao cho công việc. Về khai thác, sửa chữa, đóng mới…và cũng hướng tới đối tượng rộng rãi là các kỹ thuật viên, kỹ sư, sĩ quan điện tàu thuỷ, cả các sĩ quan máy vận hành hệ thống điện trên tay thay thế cho các sĩ quan, điện trưởng theo xu hướng hiện nay của một số công ty khai thác tàu thuỷ.0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác