/* */

KHO CA DAO........."CHUỐI" HỘI QUÁN CHẾT CƯỜI (Ki 6)
Có những phút giây làm nên lịch sử, có những người sinh ra do một phút sai lầm!
Sự kiện: Kho tàng ca rao Hội quán Cười
>> Bấm để xem kỳ 1Hôm qua đứng trước cổng trường
Gặp thằng đánh võng lách đường rú ga
*
* *

Hôm nay ra bãi tha ma
Gặp thằng đánh võng hôm qua đây rồi


*
* *

Uống say, xe phóng như điên
Không tông trụ điện cũng khiêng lên lề.

*
* *

Đua xe càn quấy làm chi
Nghĩa trang đám cỏ xanh rì đợi đây.

*
* *

Thời nay cha mẹ khổ thay
Muốn con hay chữ phải vay lắm tiền.

*
* *

Giỏi thay dịch vụ mát xa
Trào lưu thời thượng quý bà phong lưu.

*
* *

Xì ke, cờ bạc, mại dâm
Vướng vào thứ ấy tấm thân rũ tàn…

*
* *

Chim trời ai dễ đếm lông
Đèn khò đốt trụi hết mong sống còn.

*
* *

Xăng dầu đâu dễ băng hơi
Ông luôn than lỗ, chắc trời thấu cho.

*
* *

Má ơi đừng gả con xa
Thời buổi lạm phát con qua ăn nhờ.

*
* *

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Một con đường có quá nhiều trạm thu.

*
* *

Thương anh, em chẳng nói ra
Anh lo tiền sữa còn da xanh lè.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác