/* */

Kho ca dao........."Chuối" hội quán chết cười cùng mse

Tất nhiên im lặng là vàng, thế cho nên nếu bạn im lặng nhiều quá sẽ bị cướp đấy!
Chừng nào chạch đẻ ngọn đa
Thuốc tây, viện phí may ra rẻ bèo.

*
* *

Bắc thang lên hỏi ông trời
Độc quyền bán điện quá lời còn than.

*
* *

Ai làm bầu, bí đứt dây
Đang đi ngoài phố gãy cây trúng đầu.

*
* *

Sông kia có lúc vơi đầy
Điểm ngập không hết càng ngày nhiều thêm.

*
* *

Gió đưa cây cải về trời
Thuốc tây ở lại bán lời gấp trăm.

*
* *

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Chủ thầu ăn sắt, thép, đồng, xi măng.

*
* *

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Cưới em phải sắm vàng ròng chắc hơn.

*
* *

Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn chọn vàng không độn Vonfram.

*
* *

Qua đình ngả nón trông đình
Nhìn vàng phải biết nhìn từ cái tên.

*
* *

Trồng trầu thì phải khai mương
Muốn cho chắc cú, chọn thương hiệu vàng.
Theo :Kho cao dao

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác