/* */

ÔI TRÙI ........2 cái mặt O.o"XEM ĐẦU AI CHẮC HƠN AI

Họ đang làm cái gì đây ? có vẻ hình mình ráp không khớp cho lắm :(((((((((((

Xu hướng hình động cho bloger hiện nay đang được nhiều người ưa thích

1 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác