/* */

Phần mền kinh doanh cho công việc cuả bạnlưu lượng vào hàng tồn kho Free Edition

  •  Flow Inventory Free Edition    DOWLOAD

Theo dõi hàng tồn kho, từ mua bán hàng với các báo cáo và tạo tài liệu kinh doanh.
ScheduFlow
  • ScheduFlow                     DOWLOAD

Quản lý lịch trình, lịch, tin nhắn, danh bạ, và đặt các cuộc hẹn.
ABC Hàng tồn kho phần mềm
  • ABC Inventory Software         DOWLOAD

Quản lý và duy trì hàng tồn kho của các công ty của bạn, lắp ráp hàng hóa, đóng tàu, hóa đơn, bổ sung, phân phối.


TimeFlow Online
  • TimeFlow Online                DOWLOAD

Theo dõi giờ làm việc của nhân viên của bạn từ bất cứ nơi nào và cho phép bạn quản lý khi ở xaVisualBee cho PowerPoint
  •  VisualBee cho PowerPoint      DOWLAOD

Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp trong PowerPoint trong một nhấp chuột duy nhất.


  
Quản lý
  • Quản lý                        DOWLOAD 

Quản lý tài chính doanh nghiệp của bạn, tạo ra các hoá đơn và chuẩn bị báo cáo tài chính chuyên nghiệp.
Advanced Word to Pdf Chuyển đổi miễn phí
  • Advanced Word PDF Converter    DOWLOAD

Chuyển đổi Word, RTF, TXT tập tin vào tài liệu PDF.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác