/* */

Document

        TÀI LIỆU CÁC THIÊT BỊ ,HỆ THỐNG TRÊN TÀU THỦY

1 / PHÂN LY VÀ LỌC DẦU (PDF) :tại đây!
2/ THANH TRA KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC NỒI HƠI (PDF): tại đây!
3/ VẬT LIỆU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NỒI HƠI (PDF) :tại đây!
4/ PHÂN HỦY NỒI HƠI (PDF):tại đây!
  •        TAI LIEU TIENG ANH:    
Bộ English For You gồm 80 VCD học tiếng anh do giảng viên người Mỹ dậy. Giảng viên giảng kỹ và chậm phù hợp với mức học của mỗi người.(tai day)
Mỗi bài giảng có thời lượng từ 50 đến 60 phút.Có 3 mức phù hợp cho những người học khác nhau:
1. lowest level
2. elementary level
3. intermediate level

Neu doi pass:www.updatesofts.com
                                       ADVERTISEMENTADVERTISEMENT