/* */

KHO CA DAO........."CHUỐI" HỘI QUÁN CHẾT CƯỜI (Ki 3)


Kho... "tàn" ca dao Hội quán Cười (tập 3)Ranh ngôn: Nếu bạn đọc được dòng chữ này, điều đó có nghĩa là bạn... biết chữ!!!
Sự kiện: Kho tàng ca rao Hội quán Cười
>> Bấm để xem kỳ 3
Có con mà gả chồng gần
Hết tiền, hết gạo nó lần sang vay
Trong cơn bão giá thế này
Không có kéo khéo, có ngày… trốn con.

*
* *

Trời mưa đường hóa thành sông
Tính mua xuồng máy cho chồng em bơi
Nhưng xăng đắt quá trời ơi
Ngập mưa đành phải nổi trôi với đường.

*
* *

Sông quê nay sắp chết rồi
Một dòng đen kịt mùi hôi nực nồng
Người đi có nhớ quê không? 
Nhớ về kiện cứu con sông quê mình.

*
* *

Gặp nhau giá mới hỏi đào
Đường kia đào bới khi nào thì thôi
Giá tăng, tăng mãi giá ơi
Nhưng khi giá xuống đào tôi vẫn đào.

*
* *

Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con đến lớp, phải liều mới xong
Giá ơi thương lấy lương cùng
Xin đừng chạy trước, vì chung một đường.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác