/* */

KHO CA DAO........."CHUỐI" HỘI QUÁN CHẾT CƯỜI (Ki 5)


Kho... "tàn" ca dao Hội quán Cười (tập 5)Thông báo: Nếu ai không biết chữ thì hãy viết đơn xin trợ giúp xóa mù chữ ngay!
Sự kiện: Kho tàng ca rao Hội quán Cười
>> Bấm để xem kỳ 4



Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái không cứu nạn cho chồng thoát nguy.

*
* *

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Thủy điện xả lũ còn đâu đất cày.

*
* *

Bên thẳng thì bên phải chùng
Cảnh sát đánh lộn đều chung một ngành.

*
* *

May ra thì gặp kim vàng
Bánh trung thu rởm tràn lan đầy đường.

*
* *

Ngọc vô tay áo không cầm
Đưa tiền hối lộ âm thầm cất êm.

*
* *

Chim khôn lựa cảnh, lựa cành
Làm thu trường học phải đành tốn hao.

*
* *

Chừng nào chạch đẻ ngọn đa
Tiền lương với giá may ra sánh bằng.

*
* *

Có con đừng gả chồng xa
Đường dài lắm hố nhỡ mà sảy chân.

*
* *

Chú Cuội ngồi gốc cây xăng
Miệng kêu lỗ lỗ, lãi tăng đều đều.

*
* *

Nói lời phải giữ lấy lời
Trước dân thì hứa, xong lời bay đi.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác