/* */

KHO CA DAO........."CHUỐI" HỘI QUÁN CHẾT CƯỜI (Ki 2)

Kho... "tàn" ca dao Hội quán Cười (tập 2)Mẹ cấm mình dại trai, chị bảo phải giả vờ dại trai, "anh ấy" bảo đừng nghe ai!!! He he...


Sự kiện: Kho tàng ca rao Hội quán CườiCá không ăn muối cá ươn
Mỗi lần mưa xuống ngập đường kẹt xe.

*
* *

Cây cao thì gió càng lay
Hết làm huấn luyện bị đày ôsin.

*
* *

Ăn được, ngủ được là tiên
Nộp đơn con học thức liền sáng đêm.

*
* *

Đêm nằm trăn trở không yên
Nơm nớp lo sợ giảng viên gạ tình.

*
* *

Thức lâu mới biết đêm dài
Quảng cáo hàng rởm nhờ đài lăng xê.

*
* *

Công cha như núi Thái Sơn
Công nhà tài trợ còn hơn cha nhiều.

*
* *

Không thày đố mày làm nên
Nhưng muốn thi đỗ chớ quên lễ thần.

*
* *

Em mà nói chuyện đoan trang
Ai tin? Thôi cứ lộ hàng cho nhanh.

*
* *

Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái ranh đánh bạn hội đồng te tua.

*
* *

Gái dở thì thèm của chua
Muốn mau nổi tiếng thì đua lộ hàng.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác