/* */

Top 25 Blog Thiết kế Web

                                                       

         Sau đây là top 25 Blog  được đánh giá cao nhất dựa trên phân tích trên Pagerank Google, Alexa xếp hạng, các thuê bao Bloglines và Technorati   
#1A List Apart810101038
#2Smashing Magazine610101036
#3456 Berea Street7810833
#4Meyer Web879731
#5Simple Bits7710630
#6Pearsonified7671030
#7Tutorial Blog587828
#8CSS Beauty787527
#9Snook.ca777627
#10Bartelme Design769426
#11The Man in Blue7510325
#12Andy Budd8310425
#13Particle Tree668525
#14Warpspire7431024
#15Brian Gardner6711024
#16Sitepoint Design Blog6104424
#17The Undersigned7331023
#18Bitt Box575623
#19Fadtastic5351023
#20Colour Lovers095814
#21David Airey473822
#22Design Meltdown567422
#23Clagnut738321
#24Dev Lounge664521
#25Smiley Cat647320

The Top 25 Blogs is becoming a trademark around here. We have already created the Top 25 Blogs About Blogging and the Top 25 SEO Blogs. Now it is time to cover the web design niche.
I have a lot of fun compiling these lists because it allows me to discover a bunch of new blogs, most of them with excellent content. It is also interesting to see how the different blogs on a specific niche perform under the parameters. Once again we based the analysis on Google’s Pagerank, Alexa rank, Bloglines subscribers and Technorati authority. The details about the algorithm can be found below the table.  
Theo :Blogtips

3 comments:

mAn ĐiezEl nói...

:P) rất đặc biêt phải k?

Hoàng Yến nói...

Nghe Nhạc DJ Cực Mạnh

mAn ĐiezEl nói...

oh .thnks mình cũng hay vào site bạn lắm nhớ up nhiều dj nhá .hi .:1)

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác