/* */

The man's heart 2012


5 comments:

chjpsea nói...

hihi

chjpsea nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
chjpsea nói...

http://www.youtube.com/watch?v=dtf0X27wWfU

chjpsea nói...

text https://lh5.googleusercontent.com/-1GVkyyex6GE/T4Fi-eEOACI/AAAAAAAAAD0/OQAF4vyoCsk/s450/dj.gif

Seamanqb nói...

tetxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác