/* */

Bán kinh nghiệm của bạn? Làm cho quan hệ đối tác..Xây dựng một nền tảng.

Bạn làm việc cho chính mình?

Bạn có thể nghĩ rằng bạn làm. Như một blogger, bạn có lịch trình riêng của bạn, bạn viết khi bạn cảm thấy thích nó, bạn viết về những điều bạn yêu và như vậy.

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói khi tôi hỏi bạn có thực sự làm việc cho chính mình.

read more:tại đây!

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác