/* */

taì liệu


        TÀI LIỆU CÁC THIÊT BỊ ,HỆ THỐNG TRÊN TÀU THỦY

1 / PHÂN LY VÀ LỌC DẦU (PDF) :tại đây!
2/ THANH TRA KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC NỒI HƠI (PDF): tại đây!
3/ VẬT LIỆU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NỒI HƠI (PDF) :tại đây!
4/ PHÂN HỦY NỒI HƠI (PDF):tại đây!


     TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH ĐKT VỀ AN TOÀN
 1/QUY TẮC AN TOÀN TÀU BIỂN(PDF) TL1  TL2
2/CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ ĐO DUNG TÍCH TÀU_1969__5195
                                            VỀ ĐO DUNG TÍCH TÀU HÀNG 1966_9638.


SOLAS 2007  TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH
TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH :HERE

                                       ADVERTISEMENTADVERTISEMENT

       
       

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác