/* */

Ảnh hưởng nhiệt độ tới nhiên liệu?


                                              
  A/  Đặt vấn đề 1:
Để đảm bảo chất lượng phun nhiên liệu nặng và khả năng bơm qua đường ống và cho quá trình lọc nhiên liệu trong máy lọc thi ta phải hâm sấy nhiệt độ của nhiên liệu nặng. Theo như thầy giáo em dạy thì nhiệt độ sấy nóng này là từ 40 - 110 độ C. Như tàu em vừa chạy thì theo Maker nhiệt độ hâm sấy nhiên liệu nặng cho lên tới 125 độ C, nhiệt độ dầu vào máy lọc 90 độ C. ngoài ra maker còn khuyến cáo không để nhiệt độ này cao quá 135 độ C như vậy thành phần hóa học của nhiên liệu sẽ thay đổi và không tốt cho nhiên liệu.
Mình muốn biết cái thay đổi và cái không tốt ở đây là như thế nào ?
 B/  Trả lời 1 :

Độ nhớt của nhiên liệu, đặc biệt đối với dầu nặng, phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng thì độ nhớt giảm và ngược lại. Quan hệ toán học là tỷ lệ nghịch theo bậc 3 hay 4 gì đó. Tức là nhiệt độ tăng gấp 2 thì độ nhớt có thể giảm 8 lần.

Khi ở nhiệt độ thấp nhiên liệu có thể bị đông đặc lại. Tới 1 nhiệt độ nào đó thì nó sẽ bay hơi. Các chỉ tiêu này thường thấy có trong các thông tin về nhiên liệu qua properties hay specifications của nó.

Nếu đặt nhiên liệu vào trong hệ thống nhiên liệu của động cơ diesel sẽ có ba đặc điểm của nhiên liệu nặng mà người sử dụng cần lưu ý. Đó là:
1. Nhiệt độ bơm được (Pumpable temperature): Là nhiệt độ mà tại đấy nhiên liệu đủ linh hoạt để có thể vận chuyển được trong đường ống bằng bơm. Ở dầu HFO nhiệt độ này khoảng 40 độ C. Thấp hơn nhiệt độ này HFO sẽ có độ nhớt rất cao và bơm rất khó hút nhiên liệu ra khỏi tank vì nó quá VISCOUS. Vì lý do này các tàu có máy chính chạy HFO đều có hệ thống sấy trong các két chứa (Hệ thống sấy trong két trực nhật và két lắng là đương nhiên rồi)

2. Nhiệt độ phun (Injection Temperature): Là nhiệt độ mà tại đó nhiên liệu có độ nhớt "TỐT" nhất để vòi phun phun nó vào trong buồng đốt dưới dạng sương mịn nhất và để nó dễ dàng bốc hơi nhất. Lưu ý không phải nhiệt độ càng cao thì phun càng tốt. Nhiệt độ cao quá có thể dẫn tới độ nhớt giảm gây ra rò lọt qua cặp plunger và barrel của bơm cao áp hay qua khe hở giữa thân kim phun với vòi phun. Trong trường hợp của cậu độ nhớt phun bằng 125 độ C.

3. Nhiệt độ lọc (separating temperature): Là nhiệt độ mà tại đấy tỷ trọng của nhiên liệu và tỷ trọng của nước có độ chênh lệch cần thiết để đảm bảo sự lọc quá hiệu quả VÀ không quá tốn nhiệt để hâm nhiên liệu nữa. Ta biết là nước được tách ra khỏi dầu thông qua chênh lệch tỷ trọng làm cho lực ly tâm tác dụng lên các phân tử nước và dầu khác nhau. Nếu sự chênh lệch tỷ trọng không có sẽ không xảy ra hiện tượng tách pha. Có thể có ai đó vặn lại rằng vậy thì hâm dầu cao nữa lên để có chênh lệch tỷ trọng cao>>>hiệu suất lọc cao hơn? Thực ra điều đó là không cần thiết vì tính toán và thực nghiệm đã cho thấy nhiệt độ lọc khoảng 90 độ C là vừa cho HFO.

Hâm cao quá 135 độ C thì thành phần nhiên liệu sẽ thay đổi. Thay đổi ở chỗ nào? Ở nhiệt độ cao quá một số mạch CH cao sẽ kết cốc (COKE) biến thành một dạng như than bám chặt vào thành vách bầu hâm, vòi phun, bơm cao áp...Ngoài ra một số mạch CH bé sẽ hóa hơi. Hơi của nhiên liệu tồn tại trong hệ thống đường ống, bơm, bầu hâm...sẽ tạo hiện tượng "Đệm hơi" hay "E" dẫn tới dao động áp suất dẫn đến chết máy
.


A/ Đặt vấn đề 2 :Vậy thì khi nào, vị trí nào (máy) thì ta nên quan tâm đến nhiệt độ còn khi nào quan tâm đến độ nhớt trong hệ thống nhiên liệu?
B/ Trả lời 2 :
Nhiệt độ và độ nhớt của nhiên liệu quan hệ hữu cơ với nhau. Quan tâm tới nhiệt độ cũng là quan tâm tới độ nhớt. Tuy nhiên trong thực tế, cho vấn đề này thì người sử dụng đề cập tới độ nhớt, cho vấn đề khác lại đề cập tới nhiệt độ:

Khi bơm chuyển từ bờ xuống tàu, từ két chứa sang két chứa, từ két chứa lên két lắng: Người ta đưa ra yêu cầu về nhiệt độ (ví dụ 40 độ C)là xuất phát từ vấn đề độ nhớt để làm sao dầu có đủ tính linh động chuyển động trong ống (Pumpable Viscosity)

Khi hâm sấy trong két lắng, két trực nhật, khi lọc ly tâm thì vẫn yêu cầu nhiệt độ được đưa ra, độ nhớt không thành vấn đề nữa trừ việc lọc ly tâm.

Khi phun vào buồng đốt người ta quy định về nhiệt độ tại bầu hâm của hệ thống cung cấp nhiên liệu. Ở vị trí này yêu cầu về nhiệt độ xuất phát yêu cầu về độ nhớt phun (Injection viscosity)

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác