/* */

Ảnh hưởng nhiệt độ tới nhiên liệu?(b1)

                                      
A/ Đặt vấn đề :Tại sao khi chạy trong luồng lạch lại phải dùng dầu DO  . Khi chạy dầu DO máy chính có đặc điểm gì khác  ?

B/ Trả lời  :1. FO khó cháy hơn DO bởi vì để FO cháy tốt thì cần phải đảm bảo các điều kiện tốt về nhiệt độ cho FO trong khi chế độ khởi động hoặc hoạt động ở nhỏ tải không đáp ứng được yêu cầu này. Đặc biệt nếu khởi động máy bằng FO ta không thể chắc là FO trước bơm cao áp đã có nhiệt độ cao cần thiết. Kể cả nhiệt độ của FO đã được đảm bảo nhưng FO sẽ khó cháy hơn so với DO khi máy chưa có ổn định về chế độ nhiệt như trong chế độ khởi động. Chế độ ma-nơ ở đó máy chính không hoạt động liên tục nên sử dụng DO là nhiên nhiệu dễ cháy hơn sẽ phù hợp hơn.

Có thể đơn giản câu trả lời là FO khó cháy hơn DO ở chế độ khởi động và nhỏ tải khi tàu ma-nơ. Lý do là điều kiện nhiệt của dộng cơ, của hệ thống hâm sấy nhiên liệu chưa ổn định do đó không giúp cho FO cháy như DO là loại dầu không phụ thuộc nhiều vào các điều kiện này.

Bên cạnh đó khi động cơ hoạt động ở chế độ nhẹ tải, vòng quay trục khuỷu sẽ thấp và sự trao đổi nhiệt giữa công chất với thành vách xi lanh sẽ diễn ra lâu hơn và sự dò lọt khí cháy qua khe hở séc măng và sơ mi sẽ tăng lên do đó mà khó có thể đạt được áp suất, nhiệt độ thích hợp cuối quá trình nén. Do đó sử dụng nhiên liệu nặng sẽ khó cháy hơn nhiên liệu nhẹ.

Mặt khác nữa là ở chế độ nhẹ tải thì chất lượng phun nhiên liệu kém, đối với nhiên liệu nặng thì càng kém hơn so với nhiên liệu nhẹ ( vì sao thì cậu suy diễn xem?). Trong chế độ khai thác tải thấp thì nhiệt độ khí xả thấp do đó mà khó có thể đảm bảo đủ nguồn năng lượng cung cấp cho nồi hơi khí xả để hâm nóng nhiên liệu đến một độ nhớt cần thiết, nếu muốn đủ năng lượng để hâm nóng nhiên liệu thì thông thường người ta phải đốt nồi hơi phụ.

Tóm lại do có sự thay đổi liên tục ở các chế độ tải thấp khác nhau của máy chính và đặc điểm cháy khác nhau của DO và FO nên trong quá trình mano chúng ta thường hay sử dụng nhiên liêu là dầu DO
Nhà tài trợ
                                                   

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác