/* */

Lắng nghe tích cực


Không phải tất cả mọi người phải có cùng một phong cách lắng nghe, nhưng kiểm toán viên nội bộ người sử dụng "tích cực" nghe có thể sẽ trở thành người nghe tốt hơn nhiều. Lắng nghe tích cực đòi hỏi người nhận tin nhắn dành niềm tin rằng lắng nghe là dễ dàng và nó xảy ra tự nhiên và nhận ra rằng lắng nghe hiệu quả là công việc khó khăn. Kết quả của việc lắng nghe tích cực là hiệu quả hơn và hiệu quả truyền thông. Các Lắng Nghe Bạn là người biết lắng nghe hiệu quả? Hỏi người ngang hàng mà bạn giao tiếp với thường xuyên và những người bạn biết sẽ trả lời thành thật trả lời "có" hoặc "không" với những 10 câu hỏi. Không trả lời các câu hỏi chính mình. Chúng ta thường xem mình là người nghe tuyệt vời khi, trên thực tế, những người khác biết rằng chúng tôi không. 
1. Trong hai tuần qua, bạn có thể nhớ lại một sự việc mà bạn nghĩ rằng tôi đã không lắng nghe bạn? 
2. Khi bạn đang nói chuyện với tôi, làm bạn cảm thấy thoải mái ít nhất 90 phần trăm thời gian? 
3. Khi bạn đang nói chuyện với tôi, để tôi duy trì liên lạc bằng mắt với bạn hầu hết thời gian? 
4. Tôi có nhận được phòng thủ khi bạn nói với tôi những điều mà tôi không đồng ý? 
5. Khi nói chuyện với tôi, tôi thường đặt câu hỏi để làm rõ những gì bạn đang nói? 
6. Trong một cuộc hội thoại, tôi đôi khi phản ứng thái quá với thông tin? 
7. Tôi có bao giờ nhảy vào và hoàn thành những gì bạn đang nói? 8. Tôi thường thay đổi quan điểm của tôi sau khi nói chuyện gì đó hơn với bạn? 
9. Khi bạn đang cố gắng truyền đạt điều gì đó với tôi, tôi thường làm quá nhiều của nói chuyện? 
10. Khi bạn đang nói chuyện với tôi, tôi thường chơi với một bút chì, bút, chìa khóa của tôi, hay cái gì khác trên bàn của tôi? Sử dụng câu trả lời của bạn đồng đẳng để học lớp kỹ năng nghe. Nếu bạn nhận được chín hoặc 10 câu trả lời đúng, bạn là một người biết lắng nghe tuyệt vời, bảy hoặc tám câu trả lời đúng cho thấy một người biết lắng nghe, năm, sáu câu trả lời đúng nghĩa là bạn có kỹ năng lắng nghe trung bình và thấp hơn năm câu trả lời đúng là phản xạ của một người nghe kém.

ADVERTISEMENT | ADVERTISEMENT  ADVERTISEMENT | ADVERTISEMENT  ADVERTISEMENT | 

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác