/* */

Tư duy phê phán hoặc Để Lý do


Tư duy phê phán là quá trình tâm thần phân tích, đánh giá thông tin.'Để lý do' là năng lực suy nghĩ hợp lý, hoặc để suy nghĩ một cách logic. Một khi bạn đã thiết lập một nền tảng vững chắc hay một khái niệm tự lành mạnh, điều quan trọng để có thể duy phê phán, hoặc lý do. Mọi người đều nghĩ rằng, tuy nhiên, nhiều suy nghĩ của chúng tôi là phản ứng, thiên vị, không am hiểu và thường thành kiến.Thường xuyên hơn không, nó cũng là lộn xộn và kỷ luật. Tại sao chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc?  Để đánh giá vai trò của chúng tôi trong, và hậu quả của bất cứ hành động chúng ta, chúng ta phải có khả năng đánh giá và xác định những gì đang diễn ra trong một tình huống nhất định. Điều này đòi hỏi chúng ta tổ chức các suy nghĩ của chúng tôi, tích hợp các thông tin ở bàn tay, phân biệt giữa thực tế là những gì và quan điểm là những gì, và sau đó cân nhắc những kết quả tiềm năng. Bằng cách suy nghĩ phê bình, thay vì phản ứng tình cảm cho một vấn đề, chúng tôi sử dụng chiến lược đó:     * Giúp chúng tôi học hỏi từ kinh nghiệm     * Trợ giúp ngăn chặn nó xảy ra lần nữa     * Kết quả trong một giải pháp hợp lý có hiệu quả, Chất lượng của cuộc sống chúng ta kinh nghiệm là tỷ lệ thuận với chất lượng của các suy nghĩ của chúng tôi. Tư duy phê phán là tự xử lý kỷ luật, tự theo dõi và giải quyết vấn đề suy nghĩ.Nó thúc đẩy cởi mở, đưa những điều trong quan điểm, và một thái độ tích cực. Khi chúng ta không lý do hoặc nghĩ rằng chúng tôi bị phê bình bản thân để phù du, những cảm xúc thất thường hoặc không thể đoán trước.Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên từ chối hoặc ngăn chặn những cảm xúc của chúng tôi, thực sự, họ là một yếu tố quan trọng và ý nghĩa của chúng ta là ai.Thay vào đó, chúng ta phải học cách để làm cho họ làm việc cho chúng tôi, không chống lại chúng tôi. Tư duy giúp chúng tôi cân bằng cảm xúc của chúng tôi, do đó dẫn đến án tốt và làm cho thông báo, quyết định tốt. Đối với hầu hết các phần, tư duy phê phán không đến tự nhiên.Nó có nỗ lực, đào tạo và thực hành. Như AE Mander đã viết trong cuốn sách của ông Logic Đối với hàng triệu:.. "Tư duy là kỹ năng làm việc là không đúng sự thật rằng chúng ta là tự nhiên ưu đãi với khả năng suy nghĩ rõ ràng và hợp lý - mà không cần học như thế nào, hoặc không có thực hành Những người có tâm trí không được đào tạo nên không hơn mong đợi để suy nghĩ rõ ràng và hợp lý hơn những người chưa bao giờ học được và không bao giờ thực hành có thể mong đợi để tìm thấy chính mình thợ mộc tốt, người chơi golf, người chơi cầu, hoặc nghệ sĩ piano "
Lời khuyên Ngày Cải thiện tư duy phê phán
  * Chơi các trò chơi chiến lược, sudoku và giải quyết các câu đố ô chữ
.* Tìm hiểu thêm.Đọc cải thiện tập trung, trí tưởng tượng và từ vựng mà kết quả trong kỹ năng tư duy cao.            * Tham gia vào các cuộc tranh luận lành mạnh trong lớp hoặc với bạn bè.Tranh luận cả hai mặt của cuộc tranh cãi.    
* Như Edward De Bono, các nhà tâm lý học suy nghĩ phương cho thấy, sử dụng kỹ thuật GBI, trong đó bạn danh sách những điểm tốt, xấu và thú vị của một vị trí.  
  * Nhìn vào một vấn đề từ quan điểm như nhiều càng tốt.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác